مرکز پاورپوینت اکران

پاورپوینت مهندسی پاورپوینت پزشکی پاورپوینت انسانی پاورپوینت درسی پاورپوینت هنر پاورپوینت آموزشی پاورپوینت عمومی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت بروز هرگونه مشکل در خرید فایل، داشتن سوال، پیشنهاد، انتقاد، مشاهده فایل انحصاری خود در فروشگاه و نیز سفارش ساخت پاورپوینت جدید، به شماره تلفن 09141594468 پیامک بزنید تا سریعا رسیدگی شود.

پاورپوینت جـامعه شنـاسي روستـايـي - 286 اسلاید

پاورپوینت جـامعه شنـاسي روستـايـي - 286 اسلاید پاورپوینت جـامعه شنـاسي روستـايـي پاورپوینت جـامعه شنـاسي روستـايـي پاورپوینت جـامعه شنـاسي روستـايـي پاورپوینت جـامعه شنـاسي روستـايـي پاورپوینت جـامعه شنـاسي روستـايـي پاورپوینت جـامعه شنـاسي روستـايـي      بخش اول. جامعه شناسي روستايي               فصل اول. جامعه و اجتماع       ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت مديريت مشارکتی - 22اسلاید

پاورپوینت مديريت مشارکتی - 22اسلاید پاورپوینت مديريت مشارکتی پاورپوینت مديريت مشارکتی پاورپوینت مديريت مشارکتی پاورپوینت مديريت مشارکتی • مشاركت از لحاظ لغوي شركت دادن،با هم شريك شدن،سهيم شدن،انجام كار گروهي و نيز بهره برداري گروهي است . • •مشاركت را مي توان فرايند درگيري كاركنان در تصميم هاي استراتژيك / تاكتيكي سازمان به حساب آورد كه به صورت رسمي / غير رسمي در فرم مستقيم / غير مستقيم و با درجه، سطح و حدود مشخص ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت مديريت موجودي - 36اسلاید

پاورپوینت مديريت موجودي - 36اسلاید پاورپوینت مديريت موجودي پاورپوینت مديريت موجودي پاورپوینت مديريت موجودي پاورپوینت مديريت موجودي موجودي يكي از گرانبهاترين سرمايه هاي تمامي  كارخانه ها مي باشد. شركت از يك طرف مي تواند بمنظور كاهش هزينه ها از سطح موجودي در دست بكاهد و از طرف ديگر فقدان موجودي مكرر موجبات نارضايتي مشتريان را بهمراه خواهد داشت . بنابر اين شركت ها بايستي بين موجودي و سطوح سرويس دهي به مشتريان تعادل بر قرار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت مهندسی - 62 اسلاید

پاورپوینت مهندسی - 62 اسلاید پاورپوینت مهندسی پاورپوینت مهندسی پاورپوینت مهندسی پاورپوینت مهندسی پاورپوینت مهندسی •واژه هاي مهندس، هندسي و مهندسي در كاربردهاي صحيح و بسيار نزديك به مفهوم واقعي آن در معاني اي نظير طراح ، خلاق ، نوآور ، انديشمند ، مدير، مدبر ، چاره ساز ، شمارگر ، حسابدان، هندسه  دان و هوشمند به كار رفته است و در تصادف زماني مناسب با واژه هاي لاتين Engineer و Engineering به درستي  معادل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت گذری بر تئوری و تاریخ آن - 71اسلاید

پاورپوینت گذری بر تئوری و  تاریخ آن  - 71اسلاید پاورپوینت گذری بر تئوری و  تاریخ آن پاورپوینت گذری بر تئوری و  تاریخ آن پاورپوینت گذری بر تئوری و  تاریخ آن پاورپوینت گذری بر تئوری و  تاریخ آن پاورپوینت گذری بر تئوری و  تاریخ آن روان شناسان ناخودآگاه انسان را به جهت یاب تعبیه شده در اژدر کشتی های جنگی تشبیه کرده اند که در صورت انحراف موقتی از هدف باز به همان سمت هدایت می شود تا به هدف اصابت کند. تئوریها نیز همانند ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت مدیریت چهار نسل در سازمان های ایران - 13اسلاید

پاورپوینت مدیریت چهار نسل در سازمان های ایران - 13اسلاید پاورپوینت مدیریت چهار نسل در سازمان های ایران پاورپوینت مدیریت چهار نسل در سازمان های ایران پاورپوینت مدیریت چهار نسل در سازمان های ایران پاورپوینت مدیریت چهار نسل در سازمان های ایران -ارزش ها:وفاداری،سخت کوشی،پایبندی به رسوم،تبعیت از قانون،احترام به بالادست،صبر... -نکات مثبت نسل کارآزموده:باثبات بودن،توجه به جزئیات،وفاداری به سازمان،سخت کوشی -نکات منفی نسل کارآزموده در محیط کار:ناکارمدی در ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت مباحث کاربردي در مديريت منابع انساني - 23اسلاید

پاورپوینت مباحث کاربردي در مديريت منابع انساني - 23اسلاید پاورپوینت مباحث کاربردي در مديريت منابع انساني پاورپوینت مباحث کاربردي در مديريت منابع انساني پاورپوینت مباحث کاربردي در مديريت منابع انساني پاورپوینت مباحث کاربردي در مديريت منابع انساني 1- تجه ي ز منابع انسان ي الف) تاک ي د بر منابع انسان ي و ا ي جاد انگ ي زه ها ي ماد ي ، معنو ي ، بهبود آموزشها، ا ي جاد ام ي دوار ي ، پذ ي رش روش کا ي زن (تغ يي رات دائم و تدر ي ج ي در ساختار مناسب انسان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت مدیریت تحول - 28اسلاید

پاورپوینت مدیریت تحول - 28اسلاید پاورپوینت مدیریت تحول پاورپوینت مدیریت تحول پاورپوینت مدیریت تحول پاورپوینت مدیریت تحول تجزیه و تحلیل میدان نیرو - سطح فردی - سطح گروهی - سطح سازمانی - سطح فرا سازمانی (سیاسی شیوه های مدیریت در سازمانهای با موقعیت یک : 1 - مدیریت مشارکتی پاورپوینت مدیریت تحول   2 - گروههای خود گردان  3-  مدیریت کیفیت جامع نقش تحقیق در توسعه پیشرفت های کوچک بدون ریسک در تکنول ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت علوم سوم ابتدایی مبحث نور و مشاهده اجسام - 8 اسلاید

پاورپوینت علوم سوم ابتدایی مبحث نور و مشاهده اجسام - 8 اسلاید پاورپوینت علوم سوم ابتدایی مبحث نور و مشاهده اجسام پاورپوینت علوم سوم ابتدایی مبحث نور و مشاهده اجسام پاورپوینت علوم سوم ابتدایی مبحث نور و مشاهده اجسام پاورپوینت علوم سوم ابتدایی مبحث نور و مشاهده اجسام وقتی نور به سطح آینه بخورد و بازگزدد بازتابش اتفاق می افتد . بازتابش نور :اثر نور به سطح صاف و صیغلی برخورد کند مانند آینه نور به صورت منظم بازتابش می کند. پاورپوینت علوم سوم ابتدایی مبحث نو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت علوم دوم ابتدایی زندگی ما و گردش زمین - 22 اسلاید

پاورپوینت علوم دوم ابتدایی زندگی ما و گردش زمین - 22 اسلاید پاورپوینت علوم دوم ابتدایی زندگی ما و گردش زمین پاورپوینت علوم دوم ابتدایی زندگی ما و گردش زمین پاورپوینت علوم دوم ابتدایی زندگی ما و گردش زمین پاورپوینت علوم دوم ابتدایی زندگی ما و گردش زمین 1)گردش زمین به دور خود چه قدر طول می کشد؟ ● الف)یک شبانه روز ب)24 ساعت ج)گزینه الف و ب 2) نور خورشید برای غذاسازی کدام یک ضروری است؟ ● الف)انسان ها ب)جانواران ج)گیاهان پاورپوینت علوم دوم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف
تعداد صفحه(67):